Genoptræning efter serviceloven og vedligeholdelsestræning

Står man eller ens pårørende over for et genoptræningsforløb, er det en god ide, at vide hvad man forvente og hvad lovgivningen er på området. På den måde kan man som borger, få bedst mulige betingelser for at komme sig efter hospitalsindlæggelse eller længere tids sygdom uden overflødig kontakt til hospitalet.

Derfor har vi kort samlet de vigtigeste områder i lovgivningen vedr. genoptræning efter serviceloven, samt udvalgt nogle relevate links, hvor du kan læse mere og forberede dig med til mødet med det offentlige system.

Vi har løsninger der er velegnede til at supplere offentlige løsninger.

Man er ofte nødt til selv at undersøge mulighederne for supplerende genoptræning, da det offentlige system ikke altid har de rigtige tilbud eller de tilbud der tilbydes ligger langt væk eller på anden måde ikke lever op til behovet.

Når man tilbydes to ugentlige besøg med en fysioterapeut, betyder det desværre ofte at der er 5 dage hvor man ikke får trænet. At træne er et af de vigtigste parametre for at genvinde nogle af de færdigheder man har mistet.

Få vejledning i genoptræning i eget hjem – Hvordan træner du bedst ?

Vores kunder kommer ofte efter en længere periode uden genoptræning, og når man begynder at supplere den offentlige genoptræning, så venner kroppen sig til at være aktiv.

Kontakt os på tlf: 3325 4002 for personlig vejledning i hvordan du kan supplere træningen i eget hjem. 

Serviceloven § 86

Genoptræning efter serviceloven

§ 86, stk.1: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

Formålet med dette er, at borgeren efter sygdom, (der ikke er behandlet på sygehus), genvinder tabte fysiske funktioner og færdigheder i en sådan grad at borgeren efterfølgende selv kan forbedre og vedligeholde disse.

Vedligeholdene træning

§86 stk.2: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

Formålet med hjælpen er, at yde en helhedsorienteret indsats og arbejde forebyggende, sundhedsfremmende og give borgeren mulighed for at leve et uafhængigt og aktivt liv. Derudover at At borgeren bevarer/stabiliserer eksisterende funktioner og færdigheder såvel fysisk som psykisk. Derudover er det meningen at borgeren bevarer/stabiliserer eksisterende funktioner og færdigheder såvel fysisk som psykisk.

Sundhedsloven paragraf 140

Genoptræning efter sundhedsloven

§ 140: I forbindelse med udskrivning fra hospital udfærdiger sygehuset en genoptræningsplan. På bagrund af denne genoptræningsplan tilbyder kommunalbestyrelsen vederlagsfri genoptræning.

Links om genoptræning og vedligeholdende træning.

En glimrende pdf, hvor Aalborg Kommune fortæller hvad man kan forvente og hvad man skal være opmærksom på som borger i forbindelse med genoptræning og vedligeholdende træning i forhold til paragraf 86

Genoptræning og vedigeholdelsestræning
Klik her

Her er en oversigt fra Sundhedscenter Skive, der fortæller hvad man kan forvente i forbindelse med genoptræning  i forhold til paragraf Sundhedslovens paragraf 140

Klik her

Her findes Serviceloven og Sundhedsloven hos Retsinformation. Klik på knapperne nedenfor at komme til den relevante lovtekst.

Klik her for § 140
Klik her for § 86

Det vil glæde os også at hjælpe dig  !

Over 30 års erfaring sikrer dig kompetent vejledning.

Vores fokus på den enkelte og at finde den rigtige genoptrænings løsning til netop dig eller dit behov er vores mål. Etisk adgang til kunder kombineret med en prissætning der er overraskende lav i forhold til effekt og kvalitet gør at mange vælger netop en af vores løsninger som supplement til offentlig genoptræning.

En nylig kunde kontaktede os og lejede vores cykel og fik den leveret til hospitalet hvor han begyndte sin genoptræning idet de på hospitalet ikke havde vores cykler til rådighed.

Efter en måneds leje valgte vores kunde at købe cyklen da han indså at han kom til at bruge den i lang tid.