Bevilling af hjaelpemiddel

Hjemmetræning paragraf 32

Træningscykel til bl.a. demens

Hjemmetræning, med tilskud fra staten

Man skal leve op til visse betingelser for at kunne få tilskud til hjemmetræning

Det er en betingelse for at hjemmetræne, at der er:

  • En aktuel pædagogisk, psykologisk vurdering (PPV), der peger på, at barnet har behov for specialpædagogisk bistand.
  • Truffet afgørelse om at iværksætte en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens paragraf 50.
  • At forældrene vurderes at have tilstrækkelige ressourcer til at varetage træningen af barnet i hjemmet.
  • At den valgte træningsmetode vurderes egnet i forhold til barnets nedsatte funktionsevne.

Servicelovens paragraf 32 beskriver de lovmæssige rammer for hjemmetræning:

”Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hjælp til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte.

Hjælpen kan tilrettelægges i særlige dagtilbud, jf. stk. 3, i særlige klubtilbud, jf. § 36, eller i forbindelse med andre tilbud efter denne lov eller efter dagtilbudsloven.

Hjælpen kan også udføres helt eller delvis af forældrene i hjemmet, jf. stk. 6-8.

Stk. 6. Efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden godkender kommunalbestyrelsen under de betingelser, der er nævnt i 2. og 3. pkt., at forældrene helt eller delvis udfører hjælpen efter stk. 1 i hjemmet. Hjælp udført i hjemmet skal imødekomme barnets eller den unges behov, og forældrene skal være i stand til at udføre opgaverne. Træning af barnet i hjemmet skal ske efter dokumenterbare træningsmetoder. Kommunalbestyrelsen fører løbende tilsyn med indsatsen over for barnet.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter §§ 42 og 43 til forældre, der forsørger og træner et barn eller en ung under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen sørger for træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v., når forældrene træner et barn eller en ung i hjemmet. Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber, kurser, hjælpere, m.v. til det enkelte barn eller den enkelte unge må ikke overstige 500.000 kr. årligt.”

author-avatar

Om Carsten Lemche

CEO og Opfinder af LEMCO Combi Bike Plus, sengecykel m.v.Jeg har arbejdet med træning og hjælpemidler siden 1985. Jeg er fascineret af hvor meget jeg kan ændre et menneskes liv, ved at give mulighed for at træne i fysioterapi eller i eget hjem. Jeg bruger meget tid på at forstå mine kunders behov, og arbejder hver dag for at udvikle og producere de bedste løsninger til mennesker i kørestol, og meget dårlig gående. Det vil glæde mig også at hjælpe dig.