Nyheder

Uvildig handicap rådgivning

Handicap konsulenter uvilidige

DUKH – Hjælper med uvildig rådgivning

Til mennesker med handicap og deres pårørende i sager, der måske er gået i hårdknude, eller hvor borgeren føler sig uretfærdigt behandlet.

At have handicap inde på livet er naturligvis ikke let i dagligdagen og der findes en lange række punkter, som der lovgives efter. At sætte sig ind i reglerne kan være omstændigt og derfor oplever vi, at forskellige personer med handicap og deres pårørende ikke altid klar over hvilke rettigheder man har og hvad man kan egentlig kan få hjælp til.

Nogen gange er borgere af én opfattelse, om hvad der er et hjælpemiddel, mens kommunen er af anden opfattelse eller henholder sig til specifikke leverandøraftale og ikke tilgodeser den enkeltes behov.

Det er her DUKH kommer ind i billedet.

 • De giver råd og information om reglerne på handicapområdet
 • De mægler i sager mellem en borger og en myndighed
 • De er uvildige – og tager ikke parti i en sag
 • De dækker hele landet
 • De giver gratis rådgivning
 • De er med til at styrke retssikkerheden for borgere med handicap
 • De informerer om udviklingen på handicapområdet gennem artikler, foredrag, på nettet og via temahæfter

DUHK Uvilidig Handicap Rådgivning

Ring til DUKH på 76 30 19 30 og træf aftale.

DUKH hjælper når det ikke går glat igennem i kommunen

Som udgangspunkt giver de ikke i DUKH generel vejledning om lovgivningen på handicapområdet.

Her vil de henvise dig til at søge rådgivning i din kommune, som er forpligtiget til at vejlede om lov og regler. DUKH er et sted, som du henvender dig til, hvis der er problemer i din sag, eller hvis du er i tvivl om, hvorvidt kommunens afgørelse er korrekt.

Men hvis du af den ene eller anden grund er afskåret fra at få generel vejledning i kommunen, eller du er i tvivl  om kommunens vejledning, så kan du henvende dig til DUKH.

Langt størsteparten af DUKH´s rådgivning gives på nettet eller via telefonen.

Men det er muligt at få rådgivning personligt, hvilket kræver en telefonisk aftale.

Ring til DUKH på 76 30 19 30 og træf aftale.

Sådan fungerer telefonrådgivning

Når du har ringet til DUKH, får du først kontakt med en af deres administrative medarbejder og ikke en rådgiver.

 • Den administrative medarbejder vil bede om en kort beskrivelse for at finde ud af, om din henvendelse falder under deres område og hvad præcis du ønsker rådgivning om.
 • Da DUKH edb-registrerer oplysninger (i deres eget lukkede EDB-system – de udveksler ikke oplysninger med andre instanser eller myndigheder), vil blive gjort opmærksom på denne registrering.
 • Hvis du ringer på vegne af en myndig person, er det nødvendig med en fuldmagt. Læs mere på denne side: Ringer du for en anden, så er der en fuldmagtsblanket på DUKH´s hjemmeside?
 • Samtalen afsluttes, og din sag bliver oprettet i deres system. Du får en indikation af, hvornår på dagen du kan forventet at blive ringet op. Som udgangspunkt bliver du ringet op samme dag, som du kontakter DUKH.
 • Herefter bliver du ringet op af rådgiveren.
 • I nogle tilgælde vil deres rådgiver ikke kunne give dig et svar med det samme. Her vil du få en fast tid til en ny rådgivning som regel af en anden rådgiver. (der dog via deres sagssystem vil være orienteret om din sag før næste opringning.
author-avatar

Om Carsten Lemche

CEO og Opfinder af LEMCO Combi Bike Plus, sengecykel m.v.Jeg har arbejdet med træning og hjælpemidler siden 1985. Jeg er fascineret af hvor meget jeg kan ændre et menneskes liv, ved at give mulighed for at træne i fysioterapi eller i eget hjem. Jeg bruger meget tid på at forstå mine kunders behov, og arbejder hver dag for at udvikle og producere de bedste løsninger til mennesker i kørestol, og meget dårlig gående. Det vil glæde mig også at hjælpe dig.