Bevilling af hjaelpemiddel

Bevilling af hjælpemiddel og hvad er definitionen på et hjælpemiddel

Dropfodsskinne Dictus

Bevilling af hjælpemiddel

Hvad ansés som hjælpemidler i Danmark ?

I Danmark er en række produkter vurderet som værende hjælpemidler, set med lovgivningens øjne. Det betyder, at man som borger kan søge kommunen om at få dækket udgifterne til et hjælpemiddel, således at man ikke selv skal have penge op ad lommen. Det er vigtigt, at man ikke selv køber hjælpemidlet før at ansøgningen er gået igennem, da der ofte er forskellige procedurer, for hvordan kommunale bevillinger foregår i forbindelse med tildeling af hjælpemidler.

I følge Servicelovens § 112. skal din kommune tildele et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet kan afhjælpe de varige følger af nedsat funktionsevne og/eller kan lette dagligdagen i ens hjem og/eller er nødvendigt i ens arbejdsliv.

Forbrugsgoder – hvad kan dækkes af servicelovens §112 ?

Man kan ikke få tilskud til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo, fx en almindelig seng, telefon eller tv. Men hvis forbrugsgodet udelukkende har til formål at afhjælpe en, grundet ens handicap, er det kommunen, som betaler anskaffelsesprisen. Hjælpen kan ydes som lån. Hvis man grundet sit handicap behøver et forbrugsgode, som er dyrere end et almindeligt standardprodukt, betaler kommunen de nødvendige merudgifter.

Hjælpemidler og forbrugsgoder skal medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad gøre den pågældende person uafhængig af andres bistand i dagligdagen.

Frit valg af Hjælpemidler

Man har som borger til enhver tid mulighed for selv frit at vælge leverandør og selv købe et hjælpemiddel og efterfølgende få refunderet beløbet. Der er dog en række forhold, man skal gøre sig bekendt med i den sammenhæng.

Man skal blandt andet være opmærksom på, at hjælpemidlet ikke allerede er til rådighed i kommunen og om der er et sammelignligt/identisk hjælpemiddel til rådighed.

Er en forskel i prisen på hjælpemidlet mellem den leverandør, som man vælger og den som kommunen har en aftale med skal man selv betale difference i tilfælde af dette.

Under alle omstændigheder, tjek med kommunen hvilke muligheder der findes for at vælge den rigtige løsning.

Bevilling af hjælpemiddel – mere Information

Hvis man ønsker at blive klogere på, hvordan man får bevilliget et hjælpemidler, og hvilke regler, der gælder kan man læse mere her (åbner nyt faneblad/vindue).

Hvis man ønsker at søge direkte via borger.dk eller finde ansøgningsskema, kan man klikke her (åbner nyt faneblad/vindue).

author-avatar

Om Carsten Lemche

CEO og Opfinder af LEMCO Combi Bike Plus, sengecykel m.v.Jeg har arbejdet med træning og hjælpemidler siden 1985. Jeg er fascineret af hvor meget jeg kan ændre et menneskes liv, ved at give mulighed for at træne i fysioterapi eller i eget hjem. Jeg bruger meget tid på at forstå mine kunders behov, og arbejder hver dag for at udvikle og producere de bedste løsninger til mennesker i kørestol, og meget dårlig gående. Det vil glæde mig også at hjælpe dig.