Fonde, Fonde og legater

Vanførefonden

Vandførefonden

Vanførefonden

Fondens formål er ifølge vedtægternes paragraf 2 ved fordeling af midler, der tilflyder fonden, at støtte bestræbelserne på at hjælpe vanføre i Danmark i det omfang, sådan hjælp ikke ydes af det offentlige, herunder særlig bestræbelser på at revalidere vanføre, at forbedre de vanføres boligforhold, at lette deres transport, at fremskaffe egnede feriehjem og forsamlingslokaler, at støtte børne-og ungdomsarbejde blandt vanføre og at sprede oplysning om de handicappedes problemer og vanførearbejdet.

Målgruppe: Vanføre i Danmark.

Beløb:
Årligt beløb: Varierende.

Ansøgningsfrist:
Ingen ansøgningsfrister. Ansøgninger behandles på bestyrelsesmøder 4 gange årligt.

Sekretariat:
Vanførefondens daglige administration varetages af Inge Moustgaard.

Ansøgningsskema: Nej

Adresse:
Vanførefonden
Nørre Voldgade 90,3 1358 København K
Tlf.: 33 13 48 38
E-mail: [email protected]

Se mere på Vanførefonden.dk

author-avatar

Om Carsten Lemche

CEO og Opfinder af LEMCO Combi Bike Plus, sengecykel m.v.Jeg har arbejdet med træning og hjælpemidler siden 1985. Jeg er fascineret af hvor meget jeg kan ændre et menneskes liv, ved at give mulighed for at træne i fysioterapi eller i eget hjem. Jeg bruger meget tid på at forstå mine kunders behov, og arbejder hver dag for at udvikle og producere de bedste løsninger til mennesker i kørestol, og meget dårlig gående. Det vil glæde mig også at hjælpe dig.