Vanførefonden

Vanførefonden

Fondens formål er ifølge vedtægternes paragraf 2 ved fordeling af midler, der tilflyder fonden, at støtte bestræbelserne på at hjælpe vanføre i Danmark i det omfang, sådan hjælp ikke ydes af det offentlige, herunder særlig bestræbelser på at revalidere vanføre, at forbedre de vanføres boligforhold, at lette deres transport, at fremskaffe egnede feriehjem og forsamlingslokaler, at støtte børne-og ungdomsarbejde blandt vanføre og at sprede oplysning om de handicappedes problemer og vanførearbejdet.

Målgruppe: Vanføre i Danmark.

Beløb:
Årligt beløb: Varierende.

Ansøgningsfrist:
Ingen ansøgningsfrister. Ansøgninger behandles på bestyrelsesmøder 4 gange årligt.

Sekretariat:
Vanførefondens daglige administration varetages af Inge Moustgaard.

Ansøgningsskema: Nej

Adresse:
Vanførefonden
Nørre Voldgade 90,3 1358 København K
Tlf.: 33 13 48 38
E-mail: info@vanfoerefonden.dk

Links:www.vanfoerefonden.dk