Helsefonden

Helsefonden støtter forskning inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Der støttes forskning, som ligger i krydsfeltet mellem sundhed og samfund.

Desuden ydes der støtte til forsøgs- og udviklingsprojekter (dog ikke medicinske forsøg), oplysning og formidling samt konkrete foranstaltninger inden for det sociale og sundhedsmæssige område.

Helsefonden støtter projekter, der ønsker at gennemføre nyskabende initiativer inden for de af fonden prioriterede områder.

Det er en betingelse for opnåelse af støtte, at projektet har en nyhedsværdi og udvikler ny viden.

Ansøgningsfrist

Forskningsansøgninger skal være fonden i hænde medio januar. Øvrige ansøgninger behandles løbende.

Se ansøgningsfrister på fondens hjemmeside.

Ansøgningsskema
Der anvendes ansøgningsskemaer, som kan hentes på fondens hjemmeside.

Personlig henvendelse til fondens bestyrelse ønskes ikke.

Sekretariat

Formand: Anne-Mette Winther Christiansen – MF

Direktør: Hanne Jervild.

Adresse
Helsefonden

Fondenes Hus
Otto Mønsteds Gade 5
1571 København V
Tlf.: 33 93 40 77

Beløb
Det årlige beløb, der for tiden uddeles, er mellem 22-25 millioner kr.

Det er afkastet af fondens formue, der udgør ca. 850 mio. kr.

Se mere på helsefonden.dk