Nordea fond ved ansøgninger under 100.000
– Med lokal forankring.

Nordea-fonden – Lokalt forankret projekt.

Nordea-fonden ønsker at sikre, at alle egne af Danmark får gavn af fondens uddelinger, og derfor samarbejder Nordea-fonden med Nordea Banks landsdækkende bankråd, der kan indstille projekter til fondens bestyrelsen.

Det vil sige, at hvis du vil søge om en fondsuddeling til et lokalt projekt, skal du sende en ansøgning (se vejledning nedenfor) til Nordea-fonden via det relevante bankrådsområde. Adresser finder du i filen neden for.

Du skal ikke bruge det elektroniske ansøgningsskema her på hjemmesiden, medmindre du søger om et beløb på over 100.000 kr. til et større projekt eller til et projekt, der ikke har en særlig lokal forankring.

HUSK

  1. Husk, at dit projekt skal være almennyttigt, non-profit, tilgængeligt for mange og nyttigt for samfundet som helhed.
  2. Beskriv hvordan dit projekt bygger på en stærk idé eller vision. Hvordan kombinerer det nytænkning og høj faglig kvalitet med en bred, folkelig involvering og forankring?
  3. Husk som minimum at få følgende punkter med i din ansøgning:
  • Projektets formål, virkemidler/aktiviteter og formodede resultater
  • Projektets målgruppe(r) og plan for formidlingen af projektet til målgruppen
  • Projektets budget og finansieringsplan

Kontakt

Nordea-fonden
Heerings Gaard
Overgaden neden Vandet 11
1414 København K

kontakt@nordeafonden.dk
Telefon: +45 4060 3040