Nordea Fonden

Nordea-fonden

Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Nordea-fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv; aktiviteter, der er sunde for sjæl eller legeme.

Fonden har fokus på fire områder: Sundhed, motion, natur og kultur.
Desuden støtter de uddannelse, forskning og innovation -særligt inden for de fire ovennævnte områder.

Vi vægter aktiviteter af høj kvalitet og originalitet, som aktivt involverer mange mennesker. Vi støtter både store og små projekter -lokalt, regionalt og nationalt.

Alle projekter skal have et klart tilhørsforhold til Danmark.
Fonden uddeler 7 millioner kroner årligt i legater til studieophold i udlandet for både kandidat- og professionsbachelorstuderende.
Fonden har desuden seks legatboliger, som uddeles til højtkvalificerede forskere og kulturpersoner fra udlandet.

Ansøgning og ansøgningsfrist:
Ansøgning foregår digitalt via nordeafonden.dk og behandles løbende.
Der er ansøgningsfrist til legater til studieophold to gange årligt – 1. maj og 1. november.

Ledelse:
Sekretariatschef Ulla Björnsson Bestyrelsesformand Mogens Hugo

Adresse:
Nordea-fonden
Heerings Gaard Overgaden neden Vandet 11 1414 København K

www.nordeafonden.dk