Tryg Fonden støtter også lokalt

Trygfonden
TrygFonden støtter hvert år hundredvis af projekter, der øger trygheden både lokalt, på tværs af regioner og i hele landet. I 2015 bruger TrygFonden 550 millioner kroner på tryghedsskabende aktiviteter

Se mere på Trygfondens hjemmeside: www.trygfonden.dk