Fonde

Herunder har vi samlet en oversigt af fonde og legater, der kan søges i forbindelse med forskellige sygdomme og handicap.

Bemærk at LEMCO ikke er en fond.

Vi hjælper blot vores kunder med forslag til hvilke fonde der kan søges for eks. Cykel eller stol.

Ludvig og Sara Elssas fonden

Fonden støtter: Primært til personer med Cerebral Parese og sekundært til fysisk og psykisk handicappede.

Ansøgning: Elsass Fonden, Holmegårdsvej 28, 2920 Charlottenlund, se envidere elsass.dk

FlS Industries gavefond

Fonden støtter: Humanitært arbejde, herunder støtte til syge og handicappede

Ansøgning: FLS Industries A/S’ Gavefond Vigerslev Allé 77 2500 Valby

Bevicafonden

Fonden støtter: Enkeltpersoner med bevægelseshandicap samt institutioner og foreninger, hvor brugerne har bevægelseshandicap.

Ansøgning: Bevica Fonden, Otto Mønsteds gade 5, 1571 Kbh K, se envidere bevica.dk

Fonden af 2. juli 1984 til bekæmpelse af Parkinsons syge

Fonden støtter: Støtte for at skabe bedre livsvilkår for personer med parkinsons syge.

Ansøgning: Advokat Henrik Klougart, Vesterbrogade 16, 8722 Hedensted.

Grosserer Christian Hansen og hustru Ellen Hansens Legat

Fonden støtter: Primært Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk eller Vestdansk Center for Rygmarvsskade (tidl. Paraplegifunktionen) i Viborg og personer der er / eller har været indlagt på de to institutioner,  der kan søge om støtte.

Ansøgning: Bevica Fonden, Otto Mønsteds gade 5, 1571 Kbh K, se envidere bevica.dk

Jaschafonden

Jascha Fondens formål er at yde støtte til:

  • Døve, handicappede børn og unge og disses pårørende, efterbehandling af psykisk syge, forskning i Parkinsons syge, sklerose, muskelsvind og støtte til patienter, der
    lider af disse sygdomme
  • Eksperimenterende sociale bistandsprojekter
  • Andre sociale og almennyttige formål

Ansøgning: Brug ansøgningskema på fondens hjemmeside:Jascha Fonden

Lokale Lions Afdelinger

Lions støtter,
Lions støtter også private i særlige tilfælde.

Ansøgning: Kontakt den lokale lions

LEMCO Rehab & Fysio er specialister i løsninger til mennesker med bevægelseshandicap.

Vores løsninger spænder bredt og er unikke. Løsningerne hjælper ofte både den pårørende og personen med handicap til en lettere og mere tilfredssstillende hverdag.