Fonde og legater

Fonde der støtter sygdomme og handicap

Fonde og Legater

Fonde

Herunder har vi samlet en oversigt af fonde og legater, der kan søges i forbindelse med forskellige sygdomme og handicap.

Bemærk at LEMCO ikke er en fond.

Vi hjælper blot vores kunder med forslag til hvilke fonde der kan søges for eks. Cykel eller stol.

Ludvig og Sara Elssas fonden

Fonden støtter: Primært til personer med Cerebral Parese og sekundært til fysisk og psykisk handicappede.

Ansøgning: Elsass Fonden, Holmegårdsvej 28, 2920 Charlottenlund, se envidere elsass.dk

FlS Industries gavefond

Fonden støtter: Humanitært arbejde, herunder støtte til syge og handicappede

Ansøgning: FLS Industries A/S’ Gavefond Vigerslev Allé 77 2500 Valby

Bevicafonden

Fonden støtter: Enkeltpersoner med bevægelseshandicap samt institutioner og foreninger, hvor brugerne har bevægelseshandicap.

Ansøgning: Bevica Fonden, Otto Mønsteds gade 5, 1571 Kbh K, se envidere bevica.dk

Fonden af 2. juli 1984 til bekæmpelse af Parkinsons syge

Fonden støtter: Støtte for at skabe bedre livsvilkår for personer med parkinsons syge.

Ansøgning: Advokat Henrik Klougart, Vesterbrogade 16, 8722 Hedensted.

Grosserer Christian Hansen og hustru Ellen Hansens Legat

Fonden støtter: Primært Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk eller Vestdansk Center for Rygmarvsskade (tidl. Paraplegifunktionen) i Viborg og personer der er / eller har været indlagt på de to institutioner,  der kan søge om støtte.

Ansøgning: Bevica Fonden, Otto Mønsteds gade 5, 1571 Kbh K, se envidere bevica.dk

Jaschafonden

Jascha Fondens formål er at yde støtte til:

 • Døve, handicappede børn og unge og disses pårørende, efterbehandling af psykisk syge, forskning i Parkinsons syge, sklerose, muskelsvind og støtte til patienter, der
  lider af disse sygdomme
 • Eksperimenterende sociale bistandsprojekter
 • Andre sociale og almennyttige formål

Ansøgning: Brug ansøgningskema på fondens hjemmeside:Jascha Fonden

Lokale Lions Afdelinger

Lions støtter,
Lions støtter også private i særlige tilfælde.

Ansøgning: Kontakt den lokale lions

Velux Fonden

Veluxfonden støtter prioriteret rækkefølge: aktive ældre, aldringsforskning, øjenforskning og forskningsprojekter inden for humanvidenskaberne.

Veluxfonden er en almennyttig fond stiftet i 1981 af Villum Kann Rasmussen – grundlægger af bl.a. VELUX koncernen og andre firmaer ejet af VKR Holding, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

Veluxfonden uddeler legatbeløb til ældre for at tilskynde og opmuntre til at gøre en aktiv indsats for sig selv og andre.

Veluxfonden støtter aldringsforskning og øjenforskning samt forskningsprojekter inden for humanvidenskaberne.

Ud over disse særlige indsatsområder donerer Fonden midler til kulturelle, miljømæssige, sociale og kunstneriske formål.

Ole Kirks fond
– Lego fonden

Ole Kirk’s Fond blev oprettet i 1964 i erindring om LEGO virksomhedens stifter, Ole Kirk Kristiansen.

Fonden er alment velgørende og støtter sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige formål primært i Danmark.

Vi yder støtte til oprettelse eller drift af aktiviteter, der fremmer livskvalitet i fysisk og psykisk henseende. Projekter, der kommer børn, unge og familier til gode, vægtes højt. Det samme gør kulturelle projekter, der afprøver nye visioner og ideer.

Fonden yder normalt ikke tilskud til projekters almindelige drift. Det vægtes positivt, at initiativer rummer et element af frivillig indsats.

Se mere på fondens hjemmeside: www.olekirksfond.dk

Gangsted fonden

Gangstedfonden støtter

Sygdom og sygdomsbekæmpelse: Forskning og bekæmpelse af sygdomme samt de i forbindelse med projektet hørende udgifter til f.eks. anskaffelse af apparatur m.m.

Børn og unge: Alene videregående musikuddannelse og Børnecancerfonden

Kunst og kultur: Musik, litteratur, maleri og skulptur

Jura: Juridisk-videnskabeligt arbejde inden for dansk og fremmed retsvidenskab i form af konkrete projekter og udgivelser.

Anden samfundsforskning: Andre former for samfundsforskning eller offentlig virke, der skønnes af værdi for opretholdelsen af et retssamfund

Fonden yder ikke støtte til:

 • passiv deltagelse i kongresser
 • alternativ behandling
 • grupperejser for syge og handicappede
 • studieophold i ind- og udland, men alene videregående musikuddannelser hos anerkendte undervisere
 • udgivelser og andet i forbindelse med phd-afhandlinger

Fonden har tidligere ydet direkte hjælp til syge og handicappede, men har indstillet denne støtte.

Ansøgere opfordres til at respektere ovennævnte således, at der ikke indsendes ansøgninger, der ikke er relevante for Gangsted-fonden.

Hvad har fonden støttet i 2014?

A+B – Sygdom og sygdomsbekæmpelse, samt børn og unge kr. 2.376.450
(fordelt på 11 ansøgere)
C – Kunst og kultur kr. 380.000
D – Jura kr. 8.000
H – Hædersgaver kr. 0

KONTAKT
Gangstedfonden
Gammeltorv 6
1457 København K
Tel. 28 86 00 04
asa@gangsted.dk

Fond for mennesker med hjerneskade

Man kan fortrinsvis søge om støtte til sygdomsbehandling, genoptræning, ophold på rekreationscenter eller nødvendige hjælpemidler, der kan aflaste dit handicap og lette din hverdag – det kan for eksempel være computer, hvilestol, rekreationsophold eller lignende.

Puljen uddeles i portioner op til 10.000 kroner og midlerne kommer fra Zanggerfonden men administreres af hjernesagen.

Læs mere på hjernesagens hjemmeside: www.hjernesagen.dk

Bestil din cykel / mobilitetstræner hos os !

Genoptræningscykel til brug fra kørestol (leje)

DKK 1.500,00DKK 4.500,00 Inkl. Moms
Genoptræningscykel til leje på månedsbasis. Vores genoptræningscykel er den bedste træningscykel til brug fra kørestol / stol til genoptræning i hele verden.  BEMÆRK: Cyklen kan lejes med forkøbsret. Ved køb indenfor 3 mdr. trækkes fuld betalt leje fra prisen på Cyklen.  Træningscyklen hjælper til en mere tilfredsstillende genoptræning både i fysioterapier, genoptræningscentre og i eget hjem. Genoptræningscyklen bruges bl.a. af følgende.
 • Plejehjem
 • Bofælleskaber
 • Hospitaler
 • Genoptræningscentre
 • Korttidsafsnit
 • Private, som supplerende træning til vedligeholdende fysioterapi
Bemærk vores unikke tilfredshedsgaranti ! Kontakt os for mere information.

Leje af træningscykel til genoptræning

DKK 999,00DKK 1.500,00 Inkl. Moms
Leje af træningscykel pr. måned som supplement til genoptræning efter eks. knæ / hofte er som noget helt unikt muligt for private hos LEMCO. NYHED: Der kan bestilles indbæring med Danske Fragtmænd (kontakt os for konkret tilbud) CORONA UPDATE: Vi er blevet lagt ned af Danskere der vil leje motionscykel og kan "knap følge med". Vi får dog løbende cykler tilbage fra udlejning så ring og gerne op !  Cyklerne er i den kendte Kettler kvalitet eller bedre. Hele Europa er støvsuget for motionscykler i god kvalitet. Vi har p.t. Nye lækre stabile motionscykler til leje. Det kan betale sig at kontakte os i god tid inden du skal bruge den.

Motionscykel til Kørestol – Lemco Combi Bike Plus

DKK 16.900,00DKK 18.858,75 Inkl. Moms
Lemco Combi Bike Plus, er den ubetinget bedste træningscykel til brug fra kørestol / stol. Leveres samlet klar til brug - Vi tilstræber dag til dag levering! HMI Nummer: 109 444

Pedaltræner med specialpedaler

DKK 2.450,00 Inkl. Moms
Pedaltræner i bedste kvalitet som hjælper dig til daglig motion, som er vigtig for at holde kroppens funktioner igang og vedligeholde blodomløbet. Denne lille træningscykel er i helt speciel god kvalitet og modstanden er magnetisk, vedligeholdelsesfri og kan varieres trinløst. Pedaltræneren kan afhentes personligt I Helsingør hvor vi har lager. Hvis du allerede har købt en pedaltræner andetsteds - hvor fødderne støder på gulvet - på selve træneren eller hvor fødderne falder af pedalerne, så kontakt os for vejledning i hvordan du får den perfekte lille pedaltræner der kan dækker dit behov. Du kan samtidig vedligeholde og styrke musklerne på en sikker og enkel måde grundet de specielle pedaler med hælkappe og velcro.  Cyklen kan bruges ved behov for genoptræning i benene hvor offentlig genoptræning evt. er lukket grundet CORONA, idet pedalerne har hælkappe falder fødderne ikke af pedalen under træning som på de små pedaltrænere i bukket jern man køber i supermarkedet og byggemarkeder. BEMÆRK  ! Sofacyklen tages retur til fuld pris ved opgradering til LEMCO COMBI BIKE PLUS - som er vores mest effektive genoptræningscykel. Sofacyklen som vi får lavet er i unik kvalitet og kan ikke sammenlignes med små billige træningspedaler/ pedalcykler / pedaltrænere og fod-cykler i bukket jern - eller for den sags skyld alle andre små sofacykler. Den magnetiske trinløse modstand føles "perfekt" og et patenteret system i sofacyklen sikrer behageligt tråd i hele rotationen. Den specielle teknik sikrer hjælp til at komme over det "døde" punkt hvor man skal skifte mellem at træde med hhv. højre og venstre ben. Pedalerne giver desuden også mulighed for "et lille hvil" undervejs, uden behov for anstrengelse med at holde foden på pedalen som med trænere uden pedaler med hælkappe.
author-avatar

Om Carsten Lemche

CEO og Opfinder af LEMCO Combi Bike Plus, sengecykel m.v.Jeg har arbejdet med træning og hjælpemidler siden 1985. Jeg er fascineret af hvor meget jeg kan ændre et menneskes liv, ved at give mulighed for at træne i fysioterapi eller i eget hjem. Jeg bruger meget tid på at forstå mine kunders behov, og arbejder hver dag for at udvikle og producere de bedste løsninger til mennesker i kørestol, og meget dårlig gående. Det vil glæde mig også at hjælpe dig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *