Bevilling af hjaelpemiddel

Merudgifter til voksne – Paragraf 100

paragraf 100

Merudgifter til voksne – Paragraf 100

Hvem kan få støtte til merudgifter efter serviceloven paragraf 100 ?

Hvis du er mellem 18 år og folkepensionsalderen, har du mulighed for at søge kommunen om hjælp til dækning af nødvendige merudgifter efter servicelovens § 100.

Det gælder dog ikke, hvis du modtager førtidspension efter den gamle førtidspensionslovgivning fra før 2003, med mindre du udover din førtidspen- sion også er bevilget tilskud efter servicelo- vens § 95 eller § 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA).

Du må meget gerne skrive til os hvis du får hjælp til nogle af vores hjælpemidler gennem denne lovgivning, så vi kan videreformidle afgørelserne til inspiration for andre.

Serviceloven paragraf 100

For at få bevilget hjælp til dækning af dine merudgifter, skal du have en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Med varigt nedsat funktionsevne forstås en:

Langvarig lidelse, hvis konsekvenser for dig er af indgribende karakter i din daglige tilværelse, og som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Det er således ikke din lidelse eller diagnose, der i sig selv gør dig berettiget til hjælp. Det er din nedsatte funktionsevne, altså hvordan du fungerer i det daglige der skal vurderes.

Serviceloven paragraf 100

Eksempler på merudgifter kan være medicin, vinduespudsning, snerydning, klipning af hæk, ekstra vask, transport til og fra uddannelse, arbejde, behandling, familiebesøg og fritids- interesser. Der kan således ydes hjælp til alle typer af forskellige nødvendige merudgifter, som du har pga. din nedsatte funktionsevne. Merudgifterne kan omfatte løbende udgifter såvel som enkeltudgifter.

Du kan alene få støtte til dækning af de nødvendige merudgifter, som er en følge af din nedsatte funktionsevne. Udgifter, som er almindelige (og her sammenlignes der med ikke-handicappede i samme alder og livssituation), kan du ikke få støtte til.

Serviceloven paragraf 100

For at komme i betragtning til støtte skal du forklare kommunen, at du har merudgifter pga. din nedsatte funktionsevne. Lovgivningen stil- ler ikke krav om, at du skal dokumentere dinemerudgifter. Du skal i stedet sandsynliggøre, at du har udgifterne. Det kan selvfølgelig være en fordel at dokumentere udgifterne, hvis det er muligt.

Du skal have merudgifter for mere end 6108,00 kr. pr. år, svarende til 509,00 kr. pr. måned (2014 tal). Overstiger dine merudgifter denne grænse, udmåler kommunen merudgiftsydelsen på baggrund af de sandsynlig- gjorte merudgifter. Tilskuddet fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned rundet op til nærmeste beløb, der er deleligt med 100.

Bemærk at dine merudgifter godt kan være fordelt ud over året.

Du behøver ikke have de samme merudgifter hver måned.

Beløbet til dækning af merudgifter er uafhæn- gigt af din indkomst, og du skal ikke betale skat af pengene.

 

merudgifter-paragraf-100-voksne

Hent den komplette vejledning om
støtte til merudgifter  ved at
klikke på linket herover.

 

Paragraf 100 i den virkelige verden !

En venlig kunde har været sød at sende os dette indlæg, som jeg har fået lov til at viderebringe.

Du kan alene få støtte til dækning af de nødvendige merudgifter, som er en følge af din nedsatte funktionsevne. Udgifter, som er almindelige (og her sammenlignes der med ikke-handicappede i samme alder og livssituation), kan du ikke få støtte til.

Sådan står der i forbindelse med jeres beskrivelse af paragraf 100 – men virkeligheden ser ofte anderledes ud.
Jeg har en datter som kommunen (og Ankestyrelsen) mener at ville have bil, hvis hun ikke var handicappet.
De opstiller en fiktiv person som passer ind i deres billed, altså en person på 29 år, som ville have arbejde, pendle til arbejde (bor i Otterup på Nordfyn), og pga. det ville hendes have kun være en græsplæne (der er ikke tid til at passe en have)
I forhold til bilen, ser de ikke på hendes livssituation, som er en årsindtægt som er førtidspension (Ankestyrelsen mener ikke at økonomien spiller nogen rolle heri)
såååååå nej
author-avatar

Om Carsten Lemche

CEO og Opfinder af LEMCO Combi Bike Plus, sengecykel m.v.Jeg har arbejdet med træning og hjælpemidler siden 1985. Jeg er fascineret af hvor meget jeg kan ændre et menneskes liv, ved at give mulighed for at træne i fysioterapi eller i eget hjem. Jeg bruger meget tid på at forstå mine kunders behov, og arbejder hver dag for at udvikle og producere de bedste løsninger til mennesker i kørestol, og meget dårlig gående. Det vil glæde mig også at hjælpe dig.