Skal vi i Danmark være glad for den handicappolitik vi har? Mange vil mene, at vi i Danmark prøver at gøre vores bedste i forhold til at være anstændige i forhold til de borgere, der behøver hjælp på grund af handicap. Der er interesseorganisationer og foreninger, der varetager de mange forskellige interesser, der er inden for handicapområdet, og som kan hjælpe og rådgive de enkelte borgere.

 

Og kommuner skal naturligvis tilstræbe at sagsbehandlingen af de enkelte borgernes sager udmønter sig i en fair og god behandling efter gældende regler i daglig tale kendt som serviceloven. Men ikke alle kommuner er klædt godt nok på til at vejlede familier og individer med særlige behov! Og man vil opleve store forskelle i sagsbehandlingen, da sagsbehandlingen er afhængig af den enkelte sagsbehandler, der skal levere rådgivningen.

Derfor kan to personer med fuldstændig ens behov i hver sin kommune opleve vidt forskellig sagsbehandling, hvilket forekommer absurd. Oplever man uretfærdig behandling i sagsbehandlingen, eller har man på andre måder spørgsmål i forbindelse med handicapkompenserende ydelser, findes der for borgere, pårørende og kontaktpersoner et uafhængigt rådgivningsorgan – DUKH. Det står for “Den uvildige konsulentordning på handicapområdet”. De svarer på tvivlspørgsmål i forbindelse med om serviceloven overholdes og er en god instans at kende, da DUKH netop skal sikre at den enkelte borgers rettigheder overholdes. Du kan læse mere om hvem DUKH og hvad de kan her

Hvad mener du? Har du haft brug for DUKH?