JOBA er et godt supplement til ridefysioterapi

Rideterapi øger selvværd for bl.a udviklingshæmmede.

Rideterapi

Rideterapi er ikke nødvendigvis ridning, men omgangen med heste. Hesten er et redskab til at opnå bedre kropskontrol, større selvværd og bedre coping af dagligdagens modstand og problemer.

Hestens bevægelser og ridningen er medvirkende til, at forstå kropslige fornemmelser som grounding (at være nærværende i sin krop, jordforbindelse), centrering, afgrænsning, tyngde og hvornår noget mærkes rart og ikke rart.

Ansvaret for hesten er med til at styrke personens selvværd. For at kunne løse problemer i livet er det nødvendigt med sociale kompetencer hvilket hestene i rideterapien er medvirkende til.

Psykisk sundhed hænger sammen med oplevelsen af, at ens liv har mening. Vi fødes ikke med sociale færdigheder og selvværd, men udvikler dette gennem aktivitet, eksperimenteren, øvelser og udfordringer.

Læs mere om rideterapi på

Rideterapien, dansk Rideterapeutisk Center Dansk Rideterapeutisk Center anbefaler brugen af JOBA

Rideterapi