Aktivitets Cyklings ture på storskærm hjælper plejehjemsbeboere til en bedre hverdag.

Når der trænes længere grundet vores motiverende videoer som supplerer den vigtige træning på plejehjem af kørestolsbrugerne, bliver selv de mindst aktive borgere bedre og opnår mere styrke. Det kan bl.a. lette ved forflytninger og toiletbesøg.

Samtidig med oplevelserne skabes der grobund for vigtige samtaler om beboernes fortid, både indbyrdes mellem beboerne og med personalet.

Kontakt os og få hjælp og vejledning i hvilke muligheder der er for at få effektiv aktivitetscykling ind på netop der hvor I træner.