Træning efter hjerneblødning (Apopleksi)

Træning efter hjerneblødning

Når personen forlader intensivt behandligsforløb hvor hjerneblødningen er standset, og genoptræningen er endt.

Så skal der sættes ind med hjemmetræning.

LEMCO leverer produkter til hjemmetræning for personer der efter endt genoptræning, ikke tilbydes nok vedligeholdelsestræning.

Genoptræning efter hjerne blødning eller blodprop i hjernen kan ikke begynde tidligt nok

Personer der har været ramt af en eller flere hjerneblødninger, har ofte spasticitet og uhensigtsmæssige koordinationsmønstre, hvilket umuliggør eller betydeligt besværliggør gang, og / eller brug af traditionelle motionscykler.

Efter end ophold på hospitalet, begynder der ofte en længerevarende genoptrænings periode. Den træning der tilbydes er ofte to til tre gange ugentligt.

LEMCO Active Plus er designet til at give en effektiv og behagelig træning, og fungerer i mange tilfælde spasmedæmpende og afslappende.

LEMCO Rehab & Fysio er specialister i løsninger til mennesker med bevægelseshandicap.

Vores løsninger spænder bredt og er unikke. Løsningerne hjælper ofte både den pårørende og personen med handicap til en lettere og mere tilfredssstillende hverdag.

I vores webshop finder du bl.a. løsninger til gangbesværede og kørestolsbrugere