Rehabilitering efter hjerneskade. Træn hjemme så meget du kan overkomme.

Den fra det offentlige tilbudte genoptræning efter hjerneskade, kan for den ellers aktive person i mange tilfælde være utilstrækkelig.

Med LEMCO Active Plus kan du træne hjemme ( Efter aftale med din læge ) og du kan dermed blive bevæget uden at du skal transporteres over lange afstande, hvilket i mange tilfælde trætter uforholdsmæssigt meget.

De dage hvor du har det godt, kan du træne længere end de dage hvor du er mindre klar til at genoptræne din krop.

Hvis du tilmed har en længere periode bag dig i sengen, vil du hutigere kunne genoptræne en del af din tabte styrke.