Puljer der støtter indkøb af velfærdsteknologi

Århus kommune – Pulje til velfærdsteknologi

Ansøgning:

Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg, Søren Frichs Vej 36 M, 2. sal, 8230  Åbyhøj

Kan fortrinsvist søges af institutioner i kommunen.

Når man skal arbejde rehabiliterende med beboere på plejehjem, men ikke har midlerne til at anskaffe selv pris fornuftige træningscykler, er det en mulighed at søge puljer i kommunerne.

Det er “gratis” penge til anskaffelse af udstyr der styrker beboerne, og aflaster personalet således at der kan fokuseres på omsorg og mindre på pleje. Når beboeren kan være mere selvhjulpen, så hjælper det meget på den daglige drift af et plejehjem.