Puljer der støtter indkøb af velfærdsteknologi

Århus kommune – Pulje til velfærdsteknologi

Ansøgning:

Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg, Søren Frichs Vej 36 M, 2. sal, 8230  Åbyhøj

Kan fortrinsvist søges af institutioner i kommunen.

LEMCO Rehab & Fysio er specialister i løsninger til mennesker med bevægelseshandicap.

Vores løsninger spænder bredt og er unikke. Løsningerne hjælper ofte både den pårørende og personen med handicap til en lettere og mere tilfredssstillende hverdag.