NY SENGECYKEL FRA LEMCO TIL LEV I 2019 !

Sengecykling for Dialysepatienter – Læs om forskingsprojekt fra Aaalborg

Et studie på Ålborg universitetshospital viser at sengecykling hjælper ældre i dialyse.

Dollerup K, Jensen K K, Agnholt H, Mark E (2011).

Sengecykling som livsudfoldelse i sidste etape.
Aalborg Sygehus, Aarhus Universitetshospital.
ISBN: 978-87-90880-35-4

Dette sygeplejefaglige forskningsprojekt giver indsigt i, hvordan ældre mennesker med kronisk nyresygdom oplever at sengecykle under hæmodialyse.

Projektet befinder sig indenfor en fænomenologisk hermeneutisk forståelsesramme og har patientperspektivet som det centrale i sin empiriske forskning.

Problemstillingen for mange patienter i hæmodialyse er træthed og et stort tidsforbrug til behandlingen. Det betyder, at patienterne ofte ikke har overskud til at motionere. De lever således ikke op til de anbefalinger om at være fysisk aktive for at forebygge sygdom og fremme sundheden.

En gruppe sygeplejersker i hæmodialyseafsnittet på Aalborg Sygehus satte derfor fokus på motion, med det formål at give kroniske hæmodialysepatienter bedre livskvalitet. Forskningsprojektet havde det mål, at finde ud af, hvordan kroniske hæmodialysepatienter oplevede sengecykling under dialysebehandling.

Sengecyklingen foregik i en periode på seks måneder. Der deltog i alt 13 patienter, seks kvinder og syv mænd. Gennemsnitsalderen var 73 år. Patienterne havde været i hæmodialyse fra 1 til 13 år.

Under den enkelte dialysebehandling bestemte patienten selv, hvor længe og på hvilket tidspunkt, der skulle cykles. Cyklerne var placeret i sengen/dialysestolen.

Patienterne cyklede fra 10 minutter til 2 timer under dialysen.

Patienterne blev interviewet før og efter interventionsperioden i fokusgruppe. Under interventionsperioden blev patienterne interviewet individuelt. Desuden indgik dagbøger og feltobservationer i analysen.

Forskningsprojektet viser, at patienterne havde følgende oplevelser:

  Tilværelsen som ældre, kronisk nyresyg patient er krævende. Patienterne er ofte trætte og afhængige af støtte. Samtidigt er det vigtigt at leve mest muligt normalt og livskraftig på trods af alvorlig sygdom.
  Sengecykling har stor indflydelse på kramper i benene.
  Særligt de kvindelige patienter oplever, at hverdagslivet bliver forbedret på forskellige måder, idet de får flere fysiske kræfter.
  De mandlige patienter oplever ikke større fysisk eller psykisk virkning af sengecyklingen. De er alligevel godt tilfredse med at cykle.
  Med sengecyklingen kan patienterne selv bidrage til et sundere liv. Dermed får de større selvrespekt og føler sig mere i overensstemmelse med sundhedsanbefalinger.
  Når sengecykling indgår i den daglige omsorg og behandling, bliver det en almindelig og god måde at tilbringe tiden på under dialysen. Der udvikler sig en kultur for at motionere i afsnittet.

Projektets fund giver baggrund for at anbefale plejepersonale at tilrettelægge motionstilbud til ældre kroniske syge mennesker.
Motionen må tage udgangspunkt i patientens egne mål for god livskvalitet, patientens drivkraft til livsudfoldelse på trods af sygdom og patientens eget moralske værdisæt.

Plejepersonalet må tage hensyn til, at patienten ofte befinder sig i en eksistentiel sårbar situation.

Bogen koster 125 kr.
Henvendelse: kram-dialyse@rn.dk
Læs anmeldelse i Sygeplejersken 20/2011, s. 28.

Team Dialyse. Dialyseafsnittet på Hjørring sygehus er gået digitalt og giver dialysepatienterne mulighed for at cykle medens de er i dialyse.

DIalysecykling DIalysecykling
NY SENGECYKEL FRA LEMCO TIL LEV I 2019 !