Demens

Cykeltræning giver demente livskvalitet

Demenslidende

Information om cykeltræning for personer med demens

Det kan betale sig at være aktiv.
Opnå bedre livskvalitet med daglig træning i eget hjem eller på institutiuon.

Bedre humør hos demente med træning

Demenslidende bliver ofte betragtet som besværlige at aktivere grundet deres ofte besværlige adfærd.

Med LEMCO Activ kan demente aktiveres og deres almene sundhedstilstand forbedres.

Ifølge et pilotprojekt i Kolding hvor fire LEMCO Activ blev sponsoreret af LEMCO og LIONS i fælleskab, gavner cykeltræning demente selv efter kort tids træning.

Uddrag af Pilotprojektet kan læses her. projektet blev udført af ledende demenskonsulenter og konkluderede at aktiveringen og cykeltræningen havde gavnlig effekt på de ældre og demente.

Deres humør blev bedre, og de blev i stand til at deltage i mindre daglige gøremål, som de ellers ikke havde været i stand til.

Citat fra Kolding Folkeblads artikel

Pilotprojektet kom i stand efter, at Kolding Kommunes demenskonsulenter opdagede, at regelmæssig cykeltræning af de demente gavnede de demente meget. En følgegruppe bestående af blandt andet læger og psykologer blev nedsat,

Videnskabsetisk Komité gav grønt lys for et pilotprojekt, og ti demente har gennem en periode cykeltrænet.

– Men uanset hvad resultaterne bliver, vil vi fortsætte cykeltræningen i en eller anden form. Vi har cykler og bruger dem også til demente der ikke var med i pilotprojektet og kan se, at flere har glæde af det, siger ledende demenskonsulent i Kolding, Grethe Thesbjerg. Kolding folkeblad bragte 2 januar 2002 en artikkel om Projekt Cykeltræning af demenslidende på Olivenhaven.

author-avatar

Om Carsten Lemche

CEO og Opfinder af LEMCO Combi Bike Plus, sengecykel m.v.Jeg har arbejdet med træning og hjælpemidler siden 1985. Jeg er fascineret af hvor meget jeg kan ændre et menneskes liv, ved at give mulighed for at træne i fysioterapi eller i eget hjem. Jeg bruger meget tid på at forstå mine kunders behov, og arbejder hver dag for at udvikle og producere de bedste løsninger til mennesker i kørestol, og meget dårlig gående. Det vil glæde mig også at hjælpe dig.