Demens

Grafer for forbedring efter træning af demenslidende

grafer over forberding ved demens

Cykeltræning af Demente

Graferne fra PilotProjektet ses her !

Demente er færdige med Cykeltræning – Men fortsætter

CITAT FRA KOLDING FOLKEBLADS ARTIKEL

Kolding folkeblad bragte 2 januar 2002 en artikkel om Projekt Cykeltræning af demenslidende på Olivenhaven.

Pilotprojektet kom i stand efter, at Kolding Kommunes demenskonsulenter opdagede, at regelmæssig cykeltræning af de demente gavnede de demente meget. En følgegruppe bestående af blandt andet læger og psykologer blev nedsat, Videnskabsetisk Komité gav grønt lys for et pilotprojekt, og ti demente har gennem en periode cykeltrænet.

– Men uanset hvad resultaterne bliver, vil vi fortsætte cykeltræningen i en eller anden form. Vi har cykler og bruger dem også til demente der ikke var med i pilotprojektet og kan se, at flere har glæde af det, siger ledende demenskonsulent i Kolding, Grethe Thesbjerg.

Graferne fra PilotProjektet: Cykeltræning af Demente kan ses her

Graferne viser hvor hurtigt de dementes tilstand ændrer sig.

UDDRAG AF RAPPORTEN: CYKELTRÆNING AF DEMENSLIDENDE

Bemærk at alle grafer øges, bortset fra grafen der viser rastløshed. De demente er blevet mere rolige!

author-avatar

Om Carsten Lemche

CEO og Opfinder af LEMCO Combi Bike Plus, sengecykel m.v.Jeg har arbejdet med træning og hjælpemidler siden 1985. Jeg er fascineret af hvor meget jeg kan ændre et menneskes liv, ved at give mulighed for at træne i fysioterapi eller i eget hjem. Jeg bruger meget tid på at forstå mine kunders behov, og arbejder hver dag for at udvikle og producere de bedste løsninger til mennesker i kørestol, og meget dårlig gående. Det vil glæde mig også at hjælpe dig.