Formål med Genoptræning og Fysioterapi

Formålet med træning/genoptræning er at du skal forsøge at opnå bedst mulig funktionsevne, så du kan klare din hverdag på den bedst tænkelige måde. Hvis du kommer fra sygehuset, har de ansvar og pligt til at udarbejde en genoptræningsplan, før de må sende dig hjem. Ligeledes har kommunerne, et ansvar for genoptræning og vedligeholdelsesestræning m.m. efter serviceloven.

Du kan læse mere om den relevante lovgivning under Genoptræningstilbud

Vederlagsfri fysioterapi

Det er en læge der vurderer om en person, der er omfattet af ordningen om vederlagsfri fysioterapi med behov for genoptræning efter udskrivelse fra sygehus. Hvis personen tilbydes genoptræning sker det efter Sundhedsloven § 140.

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi hos praktiserende fysioterapeuter til personer med svært fysisk handicap blev indført i 1989. Den blev udvidet i 2008, så den også omfatter personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.

For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi skal du opfylde alle de følgende henvisningskriterier:

• Du skal have en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom
• Tilstanden skal være varig
• Du skal have en diagnose,  som på diagnoselisten er klassificeret som en progressiv sygdom
• Diagnosen skal være stille af en sygehusafdeling eller en speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevante speciale
Læs mere om sundhedsstyrelsen der har udarbejdet en kort vejledning til henvisende læger her
Du kan også se vedledningen om vederlagsfrifysioterapi her