Vi ved at når du træner får du bedre motorik, bliver stærkere og kommer i bedre form. Ligeledes kan du, om du har et handicap eller ej, mindske risikoen for at udvikle livsstilssygdomme, som blodpropper, hjertekarsygdomme, forhøjet blodtryk og stivhed i knogler og led. Ofte giver det mere selvtillid at træne, at se og opnå resultater man ikke troede man havde i sig. Det kan få dig lidt væk fra den følelse af stigmatisering, fordi du er handicappet.

Kroniske lidelser hæmmer ofte din fysiske udfoldelse med fysisk inaktivitet, og medfører nedsat kapacitet i form af;

  • Åndenød
  • Stiv
  • Træthed

Således øges risikoen for at du også erhverver dig en sygdom, relateret til fysisk inaktivitet, udover den akutelle sygdom du allerede har dig.

Det kan være svært at forestille sig hvordan fysisk aktivitet, kan hjælpe på din hverdag.

Det er yderst vigtigt at sundhedsprofesionelle motiverer og støtter personen i at udøve fysisk aktivitet. Dette er særligt vigtigt, da der er meget evidens for hvor gavnligt fysisk aktivitet er for mennesker med mobilitetsproblemer og længerevarende immobilitet, og hvordan det styrker funktionsniveauet.

Træningens påvirkning af de medicinske forhold 

For private

Meget evidens fortæller os at træning kan have en positiv indvirkning på livsstilssygdomme. Træning skal tilpasses individuelt til personen, og det anbefales tit at kombinere konditions og styrketræning.

For sundhedsprofessionelle 

Sygdom og medicin går ofte hånd i hånd sammen. Optagelsen af medicin sker i mave-tarm-kanalen, gennem det subkutane væv, gennem huden, intramuskulært eller i lungerne ved inhalering af stofferne. Når du træner sker der en omfordeling af blodmængden til de muskler der arbejder. Det vil sige at der er mindre blod til rådighed i de indre organer. Dog er det vigtig at slå fast, at det er først sker ved en intensitet på over 70 % af maksimal iltoptagelse. Så der skal altså en del til, før omfordelingen af blodet kan have indflydelse på optagelsen af medicin i kroppen.