Træning for kronikere

//Træning for kronikere

Træning for kronikere

Fysisk træning for ældre behøver ikke være svært. Ældre mennesker er lige så træningsegnede som yngre er. Fysisk aktivitet vil aldrig kunne standse den naturlige aldringsproces, men det vil kunne reducere konditionstabet, og forbedre funktionsevnen hos den ældre. Almindelig styrketræning vil kunne bedre;

  • Mange ældres gangfunktion
  • Bedrer kropsbalancen
  • Mindske risikoen for fald

Samlet set vil det kunne gøre personen mere selvhjulpen i eget hjem. Det ville måske på sigt kunne gøre at du kunne blive i dit eget hjem og klarer dig selv i længere tid, og du havde muligheden for at nyde længere gåture.

Ydermere giver fysisk aktivitet også en virkning på sindet. Man bliver i bedre humør og fysisk træning fremmer ens selvtillid. Ligeledes reducere fysisk træning også reduktionen i muskelstyrke, muskelmasse og musklernes udholdenhed.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer anbefaler at dyrke mindst 30 minutters motion hver dag, også ældre mennesker.

Træning for beboere på plejehjem 

Vi ser tit at det kan være svært at finde træning til de svage ældre, som ofte er inaktive.

Selvom mange har besvær og udfordringer med deres gangfunktion, har de stadig mulighed for at træne. En cykel fra Lemco kunne være et glimrende eksempel på den rette træning for ældre, som har nedsat gangfunktion. Hvis de får fysisk aktivitet vil det gøre at;

  • De får en bedre nattesøvn
  • Får bedre blodcirkulation i kroppen
  • Du bliver mentalt stærkere og gladere

Hos Lemco levere vi cykler til plejehjem og eget hjem, hvilket giver dig mulighed for fysisk træning selvom du er oppe i årerne.

Bliv klogere på Træning i forebyggelse, behandling og rehabilitering 

Af |2017-03-22T14:26:34+00:00oktober 24th, 2016|Træning|0 kommentarer

Om forfatteren:

Jeg er uddannet sygeplejerske, og arbejder hos Lemco Rehab og Fysio som sundhedskonsulent i rådgivning omkring hjælpemidler og træning til kunder. Inden jeg startede med at arbejde for Lemco har jeg primært beskæftiget mig med ældre mennesker indenfor somatikken, hjemmeplejen og rehabilitering.

Efterlad en kommentar