Rehabilitering og træning mht. Muskelsvind – Gode links

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind blev oprettet af Muskelsvindfonden i 1976 og er i dag en selvejende, offentligt finansieret rehabiliterings- og udviklingsinstitution med lands og landsdelsfunktion.

Centret tilbyder rådgivning, oplysning og undervisning til mennesker, der har muskelsvind, og deres pårørende.

Også fagpersoner, der har behov for viden og rådgivning om konkrete spørgsmål, kan benytte centret, som opsamler specialviden om sygdommene og deres følgevirkninger.

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind Vest for Storebælt

Kongsvang Alle 23 8000 Århus C
Tlf.: 89 48 22 22
E-mail: infovest@rcfm.dk

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind Øst for Storebælt

Bernstorffsvej 20 2900 Hellerup
Tlf.: 39 62 22 05
E-mail: infoost@rcfm.dk
Hjemmeside: www.rcfm.dk