Genoptræning

Står man selv eller en pårørende over for et genoptræningsforløb, er det en god ide, at vide hvad man forvente og hvad lovgivningen er på området. På den måde sikrer man sig som borger får bedst mulige betingelser for en effektiv genoptræningsperiode efter hospitalsindlæggelse ofte som følge af langvarig sygdom.

Derfor har vi kort samlet de vigtigeste dele af lovgivningen vedr. genoptræning efter serviceloven, samt udvalgt nogle relevate links, hvor man kan læse mere, og forberede sig med til mødet med det offentlige system.

Serviceloven § 86

Genoptræning efter serviceloven

§ 86, stk.1: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

Formålet med dette er, at borgeren efter sygdom, (der ikke er behandlet på sygehus), genvinder tabte fysiske funktioner og færdigheder i en sådan grad at borgeren efterfølgende selv kan forbedre og vedligeholde disse.

Sundhedsloven paragraf 140

Genoptræning efter sundhedsloven

§ 140: I forbindelse med udskrivning fra hospital udfærdiger sygehuset en genoptræningsplan. På bagrund af denne genoptræningsplan tilbyder kommunalbestyrelsen vederlagsfri genoptræning.

Links om genoptræning og vedligeholdende træning.

Her er en glimrende pdf, hvor Aalborg Kommune fortæller hvad man kan forvente og hvad man skal være opmærksom på som borger i forbindelse med genoptræning og vedligeholdende træning i forhold til paragraf 86

Genoptræning og træning
Klik her

Serviceloven og Sundhedsloven er beskrevet i dybden hos Retsinformation.

Klik på knapperne nedenfor at komme til den relevante lovtekst.

Klik her for § 86