Ole Kirks fond
– Lego fonden

OLE KIRK’S FOND

Ole Kirk’s Fond blev oprettet i 1964 i erindring om LEGO virksomhedens stifter, Ole Kirk Kristiansen.
Fonden er alment velgørende og støtter sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige formål primært i Danmark.

Vi yder støtte til oprettelse eller drift af aktiviteter, der fremmer livskvalitet i fysisk og psykisk henseende. Projekter, der kommer børn, unge og familier til gode, vægtes højt. Det samme gør kulturelle projekter, der afprøver nye visioner og ideer.

Fonden yder normalt ikke tilskud til projekters almindelige drift. Det vægtes positivt, at initiativer rummer et element af frivillig indsats.

Se mere på fondens hjemmeside: www.olekirksfond.dk