Fond for mennesker med hjerneskade

Fond for hjerneskadede

Man kan fortrinsvis søge om støtte til sygdomsbehandling, genoptræning, ophold på rekreationscenter eller nødvendige hjælpemidler, der kan aflaste dit handicap og lette din hverdag – det kan for eksempel være computer, hvilestol, rekreationsophold eller lignende.

Puljen uddeles i portioner op til 10.000 kroner og midlerne kommer fra Zanggerfonden men administreres af hjernesagen.

Læs mere på hjernesagens hjemmeside: www.hjernesagen.dk