Bevilling af hjælpemiddel

Hvad ansés som hjælpemidler i Danmark ?

I Danmark er en række produkter vurderet som værende hjælpemidler, set med lovgivningens øjne. Det betyder, at man som borger kan søge kommunen om at få dækket udgifterne til et hjælpemiddel, således at man ikke selv skal have penge op ad lommen. Det er vigtigt, at man ikke selv køber hjælpemidlet før at ansøgningen er gået igennem, da der ofte er forskellige procedurer, for hvordan kommunale bevillinger foregår i forbindelse med tildeling af hjælpemidler.

I følge Servicelovens § 112. skal din kommune tildele et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet kan afhjælpe de varige følger af nedsat funktionsevne og/eller kan lette dagligdagen i ens hjem og/eller er nødvendigt i ens arbejdsliv.

Man kan ikke få tilskud til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo, fx en almindelig seng, telefon eller tv. Men hvis forbrugsgodet udelukkende har til formål at afhjælpe en, grundet ens handicap, er det kommunen, som betaler anskaffelsesprisen. Hjælpen kan ydes som lån. Hvis man grundet sit handicap behøver et forbrugsgode, som er dyrere end et almindeligt standardprodukt, betaler kommunen de nødvendige merudgifter.

Hjælpemidler og forbrugsgoder skal medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad gøre den pågældende person uafhængig af andres bistand i dagligdagen.

Frit valg af Hjælpemidler

Man har som borger til enhver tid mulighed for selv frit at vælge leverandør og selv købe et hjælpemiddel og efterfølgende få refunderet beløbet. Der er dog en række forhold, man skal gøre sig bekendt med i den sammenhæng.

Man skal blandt andet være opmærksom på, at hjælpemidlet ikke allerede er til rådighed i kommunen og om der er et sammelignligt/identisk hjælpemiddel til rådighed. Er en forskel i prisen på hjælpemidlet mellem den leverandør, som man vælger og den som kommunen har en aftale med skal man selv betale difference i tilfælde af dette.

Under alle omstændigheder, tjek med kommunen hvilke muligheder der findes for at vælge den rigtige løsning.

Bevilling af hjælpemiddel – mere Information

Dansk Produceret træningscykel i verdensklasse til brug fra stol eller kørestol

Træningscykel kørestol - Combi Bike Plus

Har du brug for vedligeholdende træning efter blodprop i hjernen elller eks. hjerneblødning, og det tilbudte genoptræning fra kommunen ikke er nok, kan det være en idé at supplere med en LEMCO Combi Bike Plus. Træningscyklen er meget let at bruge. Din fysioterapeut er ofte klar til at komme på hjemmebesøg og hjælpe dig igang med den rigtige træning.

Træningscyklen er unik, og kan bruges af stort set alle også

  • Halvsidige lammede
  • Paraplegikere (lam fra livet og ned)
  • Tetra plegikere (lam fra brystet og ned)

Typisk har man en smule kræfter i ben / arme, og selv meget meget få kræfter er nok tila t få hele kroppen i bevægelse grundet en speciel indbygget teknologi. Derfor behøver man ofte ikke en træningscykel med motor, men kan med større udbytte bruge en træningscykel som vores.

Bestil træningscykel til kørestol her