LEMCO Rehab Træningscykler handicap

Klik & Bestil Online

Specialist i træningscykler

til Kørestolsbrugere

Og gangbesværede

mand med stokdame med stok

Bevilling af hjælpemiddel

/Bevilling af hjælpemiddel
Bevilling af hjælpemiddel 2017-10-23T19:03:49+00:00

Bevilling af hjælpemiddel

Hvad ansés som hjælpemidler i Danmark ?

I Danmark er en række produkter vurderet som værende hjælpemidler, set med lovgivningens øjne. Det betyder, at man som borger kan søge kommunen om at få dækket udgifterne til et hjælpemiddel, således at man ikke selv skal have penge op ad lommen. Det er vigtigt, at man ikke selv køber hjælpemidlet før at ansøgningen er gået igennem, da der ofte er forskellige procedurer, for hvordan kommunale bevillinger foregår i forbindelse med tildeling af hjælpemidler.

I følge Servicelovens § 112. skal din kommune tildele et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet kan afhjælpe de varige følger af nedsat funktionsevne og/eller kan lette dagligdagen i ens hjem og/eller er nødvendigt i ens arbejdsliv.

Man kan ikke få tilskud til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo, fx en almindelig seng, telefon eller tv. Men hvis forbrugsgodet udelukkende har til formål at afhjælpe en, grundet ens handicap, er det kommunen, som betaler anskaffelsesprisen. Hjælpen kan ydes som lån. Hvis man grundet sit handicap behøver et forbrugsgode, som er dyrere end et almindeligt standardprodukt, betaler kommunen de nødvendige merudgifter.

Hjælpemidler og forbrugsgoder skal medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad gøre den pågældende person uafhængig af andres bistand i dagligdagen.

Frit valg af Hjælpemidler

Man har som borger til enhver tid mulighed for selv frit at vælge leverandør og selv købe et hjælpemiddel og efterfølgende få refunderet beløbet. Der er dog en række forhold, man skal gøre sig bekendt med i den sammenhæng. Man skal blandt andet være opmærksom på, at hjælpemidlet ikke allerede er til rådighed i kommunen og om der er et sammelignligt/identisk hjælpemiddel til rådighed. Er en forskel i prisen på hjælpemidlet mellem den leverandør, som man vælger og den som kommunen har en aftale med skal man selv betale difference i tilfælde af dette.

Under alle omstændigheder, tjek med kommunen hvilke muligheder der findes for at vælge den rigtige løsning.

Bevilling af hjælpemiddel – mere Information

LEMCO Rehab & Fysio er specialister i løsninger til mennesker med bevægelseshandicap.

I vores webshop finder du bl.a. løsninger til gangbesværede og kørestolsbrugere

Vores løsninger spænder bredt og er unikke. Løsningerne hjælper ofte både den pårørende og personen med handicap til en lettere og mere tilfredssstillende hverdag.